جدیدترین سایت

پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک - جدیدترین سایت

مسابقه کاربران برتر فایل ناب
تنظیم شرایط محیطیفایل ناب | ایجاد فروشگاه فایل

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید

هفت دوره از مسابقات فایل ناب را در کنار شما کاربران عزیز بودیم و تلاش کردیم که با جوایزی هرچند کوچک ، قدردان زحمات و تلاش های شما عزیزان باشیم. در بهار 96 هم با هشتمین دوره از مسابقات فایل ناب در کنار شما خواهیم بود و همه با هم تلاش خواهیم کرد که در مسیر موفقیت پیش قدم باشیم.

جوایز ویژه بازاریاب های برتر:
بیش از 300 بازاریابی: 100,000 تومان
بیش از 600 بازاریابی: 250,000 تومان
بیش از 900 بازاریابی: 450,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیش از 500 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیش از 1000 فایل: 110,000 تومان
آپلود بیش از 2000 فایل: 250,000 تومان

پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک
دسته: مدیریت
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۴۳۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۴

هدف از اینپروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد

قیمت فایل فقط ۲۱,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی – مالی

پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد.  برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق، ۴ فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.برای آزمون فرضیه های  پژوهش  از پرسشنامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان و مدیران  بانک پارسیان شعبه غرب تهران که تعداد آن ۴۷۲نفر  تشکیل می دهند که از این تعداد به عنوان نمونه ۴۵۰ نفر انتخاب شده اند. در این پژوهش  از روش  تصادفی  خوشه ای  استفاده شده است. 

در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای  بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی  و ازآزمون کلموگروف-اسمیرنف نرمال و غیر نرمال بودن  متغیرها استفاده شده است هم چنین از آزمون همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با مدیریت دانش ۰٫۵۵۷ و این میزان هم بستگی در سطح بالایی است. 

هم چنین ضریب میزان تغییرات بیانگر این است که ۳۱ درصد از تغییرات متغییر وابسته عملکرد مالی توسط متغیر مستقل سرمایه فکری پوشش داده میشود و میزان بتای به دست آمده در رگرسیون برای متغییر سرمایه انسانی ۰٫۴۴۸و  برای سرمایه ساختاری ۰٫۲۲۷- و برای سرمایه مشتری ۰٫۵۵۶ است و بجز سرمایه ساختاری بقیه فرضیه ها از آنجاییکه سطح معنا داری آنها کمتر از ۰٫۰۵ معنی داری می باشد.با توجه به آزمون F فیشر به جز سرمایه ساختاری نسبت بقیه متغیر ها با عملکرد مالی رابطه خطی وجود دارد زیرا سطح معنا داری آنها کمتر از ۵ درصد می باشد.

کلید واژه:

سرمایه فکری

عملکرد مالی

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

مدیریت دانش

مقدمه:

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است  و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.( وطنی،۱۳۸۹). دراکر  (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست. 

قرن ۲۱، قرن اقتصادی دانشی است.در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی، ۱۳۸۶). امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. 

در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی، ۱۳۸۶).این پژوهش کوششی است از سوی محقق تا تاثیر  سرمایه فکری و اجزای سه گانه آن را بر عملکرد مالی بانکها(به طور خاض بانک پارسیان )بسنجد.

فهرست مطالب

چکیده : ۱

فصل اول کلیات تحقیق ۲

۱-۱)مقدمه: ۳

۲-۱)بیان مسأله پژوهش ۴

۳-۱) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش ۷

۴-۱) چارچوب نظری تحقیق: ۸

۵-۱) اهداف پژوهش ۱۰

۶-۱) مدل مفهومی تحقیق: ۱۱

۷-۱) متغیرهای پژوهش ۱۱

۸-۱) سوالات پژوهش ۱۲

۱-۸-۱) سوال ۱۲

۹-۱) فرضیه های پژوهش ۱۲

۱-۹-۱) فرضیه اصلی : ۱۲

۱-۹-۱) فرضیه های  فرعی : ۱۲

۱۰-۱) قلمرو پژوهش ۱۲

۱۱-۱) روش پژوهش ۱۳

۱۲-۱) گردآوری اطلاعات پژوهش ۱۳

۱۳-۱) جامعه آماری و حجم نمونه ۱۳

۱۴-۱) کاربران پژوهش ۱۴

۱۵-۱) واژگان و اصطلاحات کلیدی ۱۴

۲-۳) روش تحقیق ۸۷

۳-۳) جامعه آماری ۸۸

۱-۳-۳)روش نمونه گیری پژوهش ۸۸

۴-۳) مدل مفهومی تحقیق ۸۹

۵-۳) سوالات پژوهش: ۹۰

۳-۶)فرضیه های پژوهش ۹۰

۳-۵) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : ۹۱

۳-۵-۱)ساختار پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری ۹۱

۳-۵-۲)ساختار پرسشنامه عملکرد مالی ۹۲

۳-۶)روایی و پایایی پرسشنامه ۹۳

۱-۶-۳) روایی تحقیق: ۹۳

۳-۶-۲)پایایی تحقیق: ۹۴

۷-۳)  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۶

۸-۳)آزمون فرضیه: ۹۷

 منابع 

قیمت فایل فقط ۲۱,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک , مدیریت سرمایه فکری , عملکرد مالی در بانک پارسیان , پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی , رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی , پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری , رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان , پروپوزال مدیریت سرمایه فکری , پروپوزال مدیریت دانشSource link

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 48546 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها